سامانه پارکینگ هوشمند

جای هر کس از قبل مشخص است

تردد شمار تصویری

سامانه پارکینگ هوشمند

در دهه اخیر، احراز هویت بر اساس چهره بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سامانه تشخیص چهره تیکام در این مهم به دقت بالایی دست یافته است و توانایی تشخیص چهره در کسری از ثانیه و شناسایی افراد از قبل تعیین شده را دارا می‌باشد.

برای خرید یا مشاوره درباره این محصول هم اکنون تماس بگیرید

مزیت‌های سامانه پارکینگ هوشمند

  • توانایی تشخیص جای پارک خالی و اعلام آن
  • قابلیت کار در هر ساعت از شبانه روز
  • قابلیت استفاده در شرایط مختلف آب و هوایی و توانایی تطبیق خودکار با تغییرات ناگهانی جوی